Adana Asansör


Adana Asansör Asansörlere aylık bakım yaptırmak, resmi gazetede yayımlanan şekli ile ilgili aşağıdaki gibi ve kesinlikle zorunludur. İhmale gelmeyen bir konudur.

İnsan Asansörlerinde hayati önem söz konusu olduğu için bakanlığında  bu konularda yapmış olduğu yönetmelikler uygulanmalıdır.

Aylık olarak ve düzenli şekilde yapılacak zorunlu bakımlar makinanın hem işleyişini kolaylaştırır hemde verimliliğini artırırken kazalara karşıda en büyük önlemdir. Adana asansör

Aşağıdaki kapsamı aylık asansör bakımı konusunda yetkili kurumlarca uygulamaları gereklidir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

 Asansörlerin Bakımı, Bakımın Kapsamı ve Bakımla İlgili Diğer Hususlar

             Bakım

             MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki asansörlerin kullanılması esnasında, can ve mal güvenliğini teminen sürekli kontrol altında tutulabilmesi için; Adana asansör,

a) Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorundadır. Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi arasında aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapılması zorunludur.

b) Bina sorumlusu garanti süresinin bitiminden sonra asansörü monte eden veya onun yetkili servisiyle veya bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisiyle aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapmak zorundadır.

c) Asansör monte edenle yetkili servisi arasında yapılacak olan yetkili servis sözleşmesi, montaj ve revizyon konuları hariç, sadece bakım ve servis konularını içerir.

ç) Asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını 10 (on) yıl süreyle temin etmek ve kendisince monte edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini acilen ve normal piyasa koşullarında karşılamak zorundadır. Bununla birlikte asansör monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sırları saklı kalmak kaydıyla, yedek parçaların yanı sıra bakım hizmeti verilebilmesini temin eden diğer araç ve bilgileri de ilgililere sağlar. Asansörü monte eden, asansöre müdahale edilmesine engel olunması amacıyla çeşitli cihaz ve şifreleme yöntemlerini kullanmış ise,  ilgilinin asansöre müdahale edebilmesi için gerekli tüm bilgi ve imkânı sağlamak zorundadır.

Adana asansör, Adana asansör firmaları, Adana asansör,